БАРААНЫ НЭР: XQ-HS9516POE-500W-4mm


Үнэ: 199,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 100


Тоо  • Гадна Рое IP хяналтын камер                                               
  • Шөнө өнгөтөөр хардаг                                                                                                                                                      
  • Нягтрал: 5megapixel                              
  • Линз: 6мм         
  • -40, +50 градуст ажиллана                                       
  • Харах өнцөг: 85 градус                           
  • Шөнийн тусгал: 40метр                       
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+             
  • гадна хяналтын камер
  • ip camer