БАРААНЫ НЭР: ESK-852B7


Үнэ: 148,000 ₮

Үнэ: 118,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 5


Тоо  • Дотор IP камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                                                                                              
  • Нягтрал: 2megapixel                              
  • Линз: 3.6мм                                                
  • Харах өнцөг: 85 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 20метр                       
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н264