БАРААНЫ НЭР: ESK-353J5


Үнэ: 140,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 100


Тоо  • Гадна IP хяналтын камер             
  • Өдөр шөнийн тусгалтай         
  • Нягтрал: 2 megapixel         
  • Линз: 4мм                   
  • Харах өнцөг: 75 градус    
  • Шөнийн тусгал: 30метр         
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+        
  • гадна хяналтын камер
  • ip camer