БАРААНЫ НЭР: TX628


Үнэ: 360,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 0


Тоо  • Xурууны хээ, кодоор бүртгэх /TX-628/
  • Техник үзүүлэлт:
  • Хурууны хээгээр бүртгэх багтаамж: 3000
  • Цагийн бүртгэлийн багтаамж: 100,000
  • Мэдээлэл авах: флаш диск, дотоод сүлжээ