БАРААНЫ НЭР: Хяналтын камерын хамгаалах төмөр хайрцаг


Үнэ: 65,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 30


ТооТөмөр хайрцаг 30x40см

Хяналтын камерын холболт, төхөөрөмжүүдийг агуулах зориулалттай

Гадна зориулалттай