БАРААНЫ НЭР: DS-2CD1323G0-IU


Үнэ: 185,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 11,110


Тоо  • Дотор IP камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                
  •  Нягтрал: 2megapixel                              
  • Линз: 2.8мм                                                
  • Харах өнцөг: 95 градус                           
  •  Шөнийн тусгал: 20метр                      
  •  Бичлэгийн өргөтгөл: Н264, Н265+                     
  •  POE дэмждэг