БАРААНЫ НЭР: iFace 702-1


Үнэ: 560,000 ₮

Үнэ: 520,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 10


Тоо  • Нүүр царайгаар таних багтаамж: 500
  • Хурууны хээгээр бүртгэх багтаамж: 2000
  • Цагийн бүртгэлийн багтаамж: 100,000
  • Мэдээлэл авах: флаш диск, дотоод сүлжээ