БАРААНЫ НЭР: IPC2122LR3-PF40-E


Үнэ: 160,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 10


Тоо  • Гадна IP камер                                               
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                                                                                              
  • Нягтрал: 2megapixel                              
  • Линз: 6мм                                                
  • Харах өнцөг: 80 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 40метр                       
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+            
  • гадна хяналтын камер
  • хяналтын камер үзүүлэлт