БАРААНЫ НЭР: DS-2CD2T43G0-i5


Үнэ: 390,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 10


Тоо  • Гадна IP камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                                                                                              
  • Нягтрал: 4megapixel                              
  • Линз: 6мм                                                
  • Харах өнцөг: 70 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 40метр                       
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+