БАРААНЫ НЭР: JC-PD3031 хяналтын камер Juan


Үнэ: 85,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 1


Тоо  • Дотор IP хяналтын камер                      
  • Өдөр шөнийн тусгалтай             
  • Нягтрал: 3megapixel       
  • Линз: 2.8мм                                   
  • Харах өнцөг: 95 градус                  
  • Шөнийн тусгал: 20метр                 
  •  Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+