БАРААНЫ НЭР: IPC2C2L-WH-F40-E-DT


Үнэ: 180,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 52


Тоо  • Гадна IP хяналтын камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                                                                                      
  • Нягтрал: 3megapixel                       
  • Линз: 6мм                                         
  • Харах өнцөг: 75 градус                        
  • Шөнийн тусгал: 40метр               
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+  
  • гадна хяналтын камер
  • хяналтын камер танилцуулга