БАРААНЫ НЭР: IPC2A5L-IR3-UF40-D-DT


Үнэ: 345,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 10


Тоо  • Дотор IP камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                                                                                              
  • Нягтрал: 5megapixel                              
  • Линз:4мм                                                
  • Харах өнцөг: 80 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 50метр                       
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+