БАРААНЫ НЭР: UNV-IPC324LR3-VSPF28-D


Үнэ: 220,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 1


Тоо  • Дотор IP камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                           
  • Ус чийгний хамгаалалттай                                                                     
  • Нягтрал: 3megapixel                              
  • Линз: 2.8мм                                                
  • Харах өнцөг: 95 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 20метр                      
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н264, Н265+