БАРААНЫ НЭР: XQ-N3513R 4MP


Үнэ: 148,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 83


Тоо  • Дотор IP хяналтын камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай  
  • Шөнө өнгөтөөр бичнэ                                                                                                            
  • Нягтрал: 4 megapixel     
  • Дуу бичнэ                           
  • Линз: 4мм                                                
  • Харах өнцөг: 95 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 20метр                      
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+