БАРААНЫ НЭР: XQ-HS3513POE-500W-2.8mm


Үнэ: 179,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 92


Тоо



  • Дотор POE IP хяналтын камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай  
  • Шөнө өнгөтөөр бичнэ                                                                                                            
  • Нягтрал: 5 megapixel     
  • Дуу бичнэ                           
  • Линз: 2.8мм                                                
  • Харах өнцөг: 95 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 20метр                      
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н