БАРААНЫ НЭР: ESK-544B4


Үнэ: 140,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 1,110


Тоо  • Дотор IP камер                                                
  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                                                                                             
  • Нягтрал: 4megapixel                              
  • Линз: 2.8мм                                                
  • Харах өнцөг: 95 градус                            
  • Шөнийн тусгал: 20метр                       
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+