БАРААНЫ НЭР: 2x1.5 дотор цагаан цахилгааны кабель /1 метрийн үнэ/


Үнэ: 1,500 ₮


Нийт үлдэгдэл: 1,400


Тоо  • Дотор цахилгааны кабель КГ 2x1.5
  • Зэс материалтай
  • Дотор суурилуулах зориулалттай
  • Дотор камерын үндсэн тэжээлийг мөн холбох зориулалттай