БАРААНЫ НЭР: 19HS-200W хяналтын камер


Үнэ: 185,000 ₮


Нийт үлдэгдэл: 1


ТооДотор зориулалтын дохиололтой, эргэдэг татдаг, өөр дээрээ бичлэг хураадаг, wifi-д холбогддог, гар утсаар хянадаг хяналтын камер


  • Өдөр шөнийн тусгалтай                                                                                                  
  • Нягтрал: 2megapixel                          
  • Линз: 2.8мм                                            
  • Харах өнцөг: 95-180 градус                          
  • Шөнийн тусгал: 20 метр                     
  • Бичлэгийн өргөтгөл: Н265+                    
  • Дуу чимээ бичнэ. 
  • Wifi-д холбогдон ажиллаж гар утсаар шууд хяналт хийнэ.
  • Хөдөлгөөн илэрсэн үед дохиоллын дуут системийг идэвхижүүлэх тусгай горимтой. 
  • Өөр дээрээ SD картны оролттой тул бичлэгээ хяналтын камерт бичнэ