Захиалагчийн маань шинэхэн барилгын ажил дууссан ч гэсэн хяналтын камерын монтаж суурилуулалтыг цутгалтын үед далд байдлаар хийлгэдгийг анзаараагүй өнгөрчээ. Гэсэн ч бид шинэхэн барилгад нь тохируулж ил харагдацтай тусгай хамгаалалтын монтажыг нэмэлтээр татаж 5MP өдөр, шөнийн дурантай хяналтын камерын иж бүрэн системийг суурилуулж захиалагчдаа хүлээлгэн өглөө. Хамгаалалтын монтаж татагдсан байдал ингэж харагддаг.

5MP ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН ҮНЭ-199,000 ТӨГРӨГ. Утас: 7010-3344

хяналтын камер Ip хяналтын камер Замын хяналтын камер Мини камер Гадна хяналтын камер худалдаа Гадна хяналтын камер Гадна камер Гэрийн хяналтын камер esk camera mhk camera